Om Oss

Vår bakgrund

Företagets ålder: 6 år
Enskild firma; 2009, ombildat till Helsinglands Golv & Bygg AB 2011,
namnbyte till Golv- & Kakel Gävleborg AB 2013

Företaget startades av Patrik Westin som är ensam aktieägare

Hur företagets verksamhet förändrats:

Från att ha startat och drivit verksamheten som enskild firma, övergick denna till att bedrivas som aktiebolag, fåmansbolag 2011. Detta blev möjligt tack vare nöjda kunder och affärsidkare som ville ha ett samarbete samt eget arbete och marknadsföring av verksamheten.

Vår verksamhet

Företagets affärsidé:

Att med unga ögon, fräscha idéer, arbetsglädje och stort miljötänkande samverka
med kunden för att med aktuell fackkunskap stärka miljötänkande i de miljöer installationerna utförs.

Det geografiska område där företaget verkar och var företaget är etablerat med huvudkontor och filialer:
Företaget har sitt säte i Söderhamn, Växelgatan 8 826 40 Söderhamn
Filial i Bollnäs, Renshammarvägen 4, 821 50 Bollnäs
Verksamhetsområde: Gävleborglän samt projekt runt om i Sverige

Hur vi ser framåt

Visionen är att arbeta för att flera unga ska utbilda och lära sig hantverket från grunden, med stort fokus på ett miljöarbete som håller på lång sikt.

Att arbeta så att prisbilden förändras uppåt så lite som möjligt, genom ett effektiviserat arbetssätt

Vår kvalitets- och miljöinriktning

Att vara lyhörda för våra kunders önskemål

Att erbjuda rätt kvalitet efter önskemål om standard så att investeringen blir optimal för kunden

Att skapa ett nära samarbete med beställare och underentreprenörer för att trygga entreprenadens kvalitet samt relationerna

Att följa med i utvecklingen av tekniker och material för att alltid upprätthålla yrkesskickliga medarbetare

Att hela tiden utveckla företagets kvalitetssystem och driva det som en integrerad del av verksamheten för att kunna uppfylla våra kunders förväntningar

Arbetsmiljö

Med god marginal uppfylla alla krav i arbetsmiljölagstiftningen

Regelbundet sätta konkreta mål för förbättringar av arbetsmiljön och utarbeta och tillämpa ett arbetsmiljöprogram för att uppnå målen

Ge medarbetarna tillräcklig information, utbildning, uppmuntra till egna initiativ
och avsätta tillräckliga resurser för att arbetsmiljöarbetet skall bli effektivt.

Vi har arbetsmiljö som en fast punkt på dagordningen vid regelbundna personalträffar

Företagsledare/arbetsledare genomför kontinuerligt utvecklingssamtal med alla medarbetare

Samtliga våra entreprenader föregås av ett arbetsplatsbesök som inkluderar en kartläggning av aspekter som kan påverka arbetsmiljön fysiska hinder, framkomlighet; riskanalys

Var vi är

Från att ha startat och drivit verksamheten som enskild firma, övergick denna till att bedrivas som aktiebolag, fåmansbolag 2011. Detta blev möjligt tack vare nöjda kunder och affärsidkare som ville ha ett samarbete samt eget arbete och marknadsföring av verksamheten.

Affärsidé

Vår affärsidé är att med unga ögon, fräscha idéer, arbetsglädje och stort miljötänkande samverka med kunden för att med aktuell fackkunskap stärka miljötänkande i de miljöer installationerna utförs.

Vi ritar ditt
badrum i
3D